Familiepedagogikk

Familiepedagogikk
Antall sider:
365
ISBN/EAN:
9788241707063
Sprak:
Kategori:
Utgivelsesar:

Boken gir en innføring i familiepedagogikk og oppdragelsesteori. Forfatterne tar utgangspunkt i en familiepedagogisk modell som ligger i bunnen for hele fremstillingen. De lar foreldrene selv få komme til orde gjennom et omfattende intervjumateriale som de har innhentet blant norske foreldre. Familiepedagogikk er primært er skrevet for alle som skal drive pedagogisk virksomhet i barnehage, skole, helse- og sosialsektoren og i andre sammenhenger der en har med barn og foreldre å gjøre.

Ta etter- og videreutdanning ved NLA Bergen. Heltids- eller deltidsstudier for ansatte ved skoler, barnehager, offentlig sektor og frivillige organisasjoner Fokus på familien. Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid er det sentrale tidsskrift for familieterapi i Norden. Tidsskriftet formidler teori forskning.

2018 PDF/ePUB Last Ned E-Bøker - All rights reserved.