Har du tid til det, da?

Har du tid til det, da?
Antall sider:
135
Forfatter:
ISBN/EAN:
9788245016413
Sprak:
Kategori:
Utgivelsesar:

Hovedbudskapet i boken er at åndslivet kan bli en kraft til å bli friskere, til å tåle tap og utholde påkjenninger.

Åndelig omsorg kan med andre ord virke forebyggende, lindrende og behandlende. Det er et anliggende og et ansvar for sykepleiere å møte pasientens åndelige lengsler og behov under sykdom. Mange hjelpere vegrer seg for slike eksistensielle møter fordi det er for privat og personlig.

I all omsorg, pleie og behandling helsepersonell gir, ligger det muligheter for å bryte ned eller bygge opp pasientens livskrefter og åndelige ressurser. Forfatteren skriver om ulike utfordringer sykepleiere møter, og hun illustrerer det med gode eksempler og historier. Heidi Schmidt er utdannet diakon og klinisk spesialist i kommunehelsetjeneste. Hun har arbeidet som menighetssykepleier og sykepleier på sykehus, sykehjem og i hjemmetjenesten i flere tiår. Nå arbeider hun i hjemmebaserte tjenester i Nes kommune i Akershus. I tillegg har hun oversatt flere bøker. Boken Stillheten som skaper fikk Emmausprisen for beste oversatte bok i 2002. I 1996 fikk Heidi Schmidt Røde Kors internasjonale Balintpris for artikkelen «Kunsten å se». I vår rasjonelle og markedsideologiske tid er det sterke grunner til bekymring for møtet med syke menneskers sårbarhet og verdighet. Både kompetanseutvikling og resultatkrav viser lite oppmerksomhet til de åndelige og eksistensielle sidene av helsetjenester. Heller ikke den rådende evidensbaserte tilnærmingen ser ut til å verdsette denne typen kompetanse. Boken er betimelig og viktig. Marie Aakre, leder for Rådet for sykepleieetikk, Norsk Sykepleierforbund.

Rettigheter. Sist oppdatert: 14.

08.2006 © Cappelen Damm AS Riksregalier. Regaliene er symboler på Kongens makt og verdighet og på monarkiet som statsform. Ordet regalie stammer fra det latinske ”Rex”, og betyr "det som.

Foresatte som ikke har bestilt Skolefrukt tidligere bestiller her. Skriv inn ditt mobilnummer (8 siffer uten mellomrom) og trykk på Send kode.

Har du et rom du skulle pusset opp eller en hage som trenger et løft? Da bør du følge med nå, for «Tid for hjem» er klare for nye oppussingseventyr. Arbeidsgivers ansvar for forebygging; Arbeidsgivers plikter når arbeidstaker blir sykmeldt. Oppfølgingsplan; Tilrettelegging/tiltak; Arbeidstakers plikter Hele 2,5 millioner turister besøkte Cinque Terre i fjor: beste tid å reise til Cinque Terre er derfor utenfor høysesong. Les mer om dette i artikkelen her. Så godt kan eit menneskje vera at det blir vakkert av det. Det kan være eit godt hode under lurvet hatt. Vær deg selv, det kler deg best! Det beste middel mot. I Globus 6 lærer du om mange viktige tema og begreper fra samfunnskunnskap, historie og geografi. I samfunnskunnskap lærer du om demokrati som styringsform og om. Stortingspresident, Statsminister, Høyesterettsjustitiarius, Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, er det veldig hyggelig å få være. Faktaside som besvarer spørsmål om allmenngjorte tariffavtaler. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som.

2018 PDF/ePUB Last Ned E-Bøker - All rights reserved.