Lekens muligheter

Lekens muligheter
Antall sider:
188
Forfatter:
ISBN/EAN:
9788241708305
Sprak:
Kategori:
Utgivelsesar:

Boken viser lekens magiske muligheter for både barn og voksne. Gjennom å sette de skapende områdene i sentrum og ved å la leken samspille med ulike kulturformer, skaper pedagogikken nye muligheter for å utvikle lekens rolle i barnehage og skole. Forfatteren redegjør for de grunnleggende ideene bak en lekepedagogisk arbeidsmåte og gir mengder av inspirerende eksempler på ulike leketema for barnehagen og småskolen. Hun beskriver også utførlig hvordan synet på lek har forandret seg gjennom årene.

Boken er tilpasset grunnutdanning og videreutdanning av førskolelærere og grunnskolelærere. Den er spesielt egnet for studier i drama, barnelitteratur og 6-10 års pedagogikken.

Læringsutbytte. Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende mål: Kunnskaper. Ha dannet seg kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og utviklet. Vi tilbyr barneklubb på Mythos Beach Resort for barn mellom 4 og 11 år Apollo Reiser Kulturpsykologisk forståelse. Å bringe en kulturpsykologisk forståelse inn i analyse av hva barneterapi er, og hvordan den forstås og utøves, kan hjelpe oss til. Hva har skjedd med «Ut på tur – aldri sur!» og «Det finnes ikke dårlig vær – bare dårlige klær!»? Lærer ikke barn lenger å leke i natur? FORELESNING: PEDAGOGISK PSYKOLOGI, SVPED 101 VÅREN 1998. TINE ARNTZEN. 1. ULIKE SYN PÅ MENNESKET -Innføring i pedagogisk psykologi. I pedagogisk teori og forskning. (Du kan lese enda mer utfyllende om begrepene i boka: Sæbø, Aud Berggraf: Drama – et kunstfag. Tano Aschehoug 1998) Improvisasjon. Å improvisere er å finne på.

Les kapittel 1 og 2 i boka Vekst Yrkesutøvelse og se hvilket verdisyn som gjelder for barnehage og skole. Bør det samme verdisynet også gjelde virksomheter med ungdom? Fagstoff: For en fagarbeider i helse-, sosial- og omsorgssektoren er det å ha sosial kompetanse en forutsetning for å gjøre en god jobb. Sosial kompetanse handler. Forside.

kurs; bøker; artikler og skriverier; idemakeriet; kostymer; Magiske ting; formingsideer; Media inspirerer! Skal vi leke? skattekammer ; Temaarbeid. Alderstypiske trekk 0–18 år. Dette tekstmaterialet tar utgangspunkt i filmen om alderstypiske trekk i barns utvikling 0–18 år.

I lenkesamlingen ligger det i.

2018 PDF/ePUB Last Ned E-Bøker - All rights reserved.