Metakognitiv terapi for angst og depresjon

Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Antall sider:
347
Forfatter:
ISBN/EAN:
9788205417694
Originaltittel:
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Sprak:
Oversatt av:
Sjøbu, Ane
Kategori:
Utgivelsesar:

Tankene våre har sterk innvirkning på hvordan vi har det emosjonelt og psykologisk. I går løp det tusenvis av tanker gjennom hodet ditt. Noen var hyggelige, andre mindre hyggelige. Hvor ble det av alle disse tankene?

Tanker kommer og går. Et viktig premiss for tilnærmingen som beskrives i denne boka, er at psykisk lidelse handler om at enkelte tanker øker i styrke og resirkuleres, mens andre får lov til å flyte videre. Dette handler om valg og kontroll av tenkemåter, som igjen henger sammen med metakognisjon.


Metakognitiv terapi for angst og depresjon er en detaljert behandlingsmanual og er godt utstyrt med terapeutiske teknikker basert på metakognitiv teori. Du vil finne nyttige råd for kartleggingsprosessen, intervjuer knyttet til utarbeidelsen av kasusbeskrivelser og behandlingsplaner.
Det er vanskelig å få lovprist denne boka nok ... Boka er bygget opp med et kapittel for hver enkelt lidelse, der alt fra innledende spørsmål, behandlingsforløp, atferdseksperimenter, eksponering og tilbakefallsforebygging er konkret beskrevet. Dersom du har satt deg inn i kapittelet om for eksempel tvangstanker, er du godt rustet til å ta i mot alle slags type tvangstanker. Dette høres nesten for godt ut til å være sant, men den som forsøker, vil finne det ut selv.Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Denne modellen er grunnlaget for Metakognitiv terapi hvor disse to nivåene bidrar til å belyse at vår sinn er et dynamisk selv-regulerende system av. Hva kan jeg tilby? Jeg er autorisert psykolog med kontor sentralt i Trondheim. Jeg tilbyr samtaletimer og behandling for de fleste psykiske lidelser og problemer. Angstens komponenter. Aktiveringen som skjer i kroppen når vi har angst er i utgangspunktet en normal oppbygging av energi. Angstlidelse er når angsten blir så. Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening hvis formål er å drive utdanning og å være navet innen kognitiv terapi i Norge.

– Man trenger ikke å bekymre seg og gruble. Å innse dette, oppleves som en befrielse for mange, forteller førsteamanuensis Roger Hagen ved Institutt for. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg tar imot pasienter innen de fleste områder; tvangstanker/tvangshandlinger, angst og depresjon, utbrenthet, ME, diverse fobier.

Behandlingstilbud for angstlidelser Vi har i dag spesialiserte behandlingstilbud for sosial fobi, panikklidelse, agorafobi, tvangslidelse og posttraumatisk.

Vår kompetanse Gnist psykologer består av fire erfarne psykologer og psykologspesialister. Vi har høy kompetanse innen kognitiv og metakognitiv terapi. EKSPERT: Øyvind Urnes, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. Foto: Privat; Overopptatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, briljans. AMOVE programmet er for deg som ønsker å lære å ordne opp selv. Vi tror på kunnskap om samspillet i kroppen. Du kommer for å lære – vi fokuserer fremover og.

2018 PDF/ePUB Last Ned E-Bøker - All rights reserved.