Skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven
Antall sider:
680
ISBN/EAN:
9788245015393
Sprak:
Kategori:
Utgivelsesar:

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs. Viktige elementer fra sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven. Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC). Terje Hernes Pettersen er advokat i Sjømannsorganisasjonene og tidligere underdirektør i Nærings- og Fiskeridepartementet. Han var medlem av Skipsarbeidslovutvalget og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelse av lovproposisjonen.

Roald M. Engeness er ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett og tidligere advokat, med praksis fra bl.a. skipsarbeidsretten. Han var medlem i Skipsarbeidslovutvalget og hadde et medansvar i departementet for lovproposisjonen. Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Han var leder av Skipsarbeidslovutvalget. Marianne Jenum Hotvedt er stipendiat ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo og var tidligere ansatt i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet.

Hun var sekretær i Skipsarbeidslovutvalget.

Oppdatert kvoteråd på tobis 2016-årsklassen av tobis er den største som er observert siden tobistoktet startet i 2005.I tillegg har bestanden relativt mange. Nytt grunnbeløp i folketrygden fra 1. mai 2017 (24.05.2017) Det nye grunnbeløpet per 1. mai 2017 øker fra 92 576 kroner til 93 634 kroner. Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet. Videre har arbeidstakeren krav på sykepenger. Reglene for bruk av egenmelding og. Før arbeidsgiveren bestemmer seg for om han skal gå til oppsigelse eller ikke, må han så langt det er praktisk mulig, drøfte saken med arbeidstakeren og med. Lønn på røde dager? Det går mot vår, og sesongen med mange «røde dager» nærmer seg. For noen påvirker disse høytidsdagene lønnsslippen. LES OGSÅ: Kan du få fri på inneklemte mai-dager? Måneds- eller timelønn? Dersom du arbeider i en virksomhet med timelønn, kan du risikere at.

2018 PDF/ePUB Last Ned E-Bøker - All rights reserved.