Valg av selskapsform

Valg av selskapsform
Forfatter:
ISBN/EAN:
9788205450547
Sprak:
Kategori:
Utgivelsesar:

Denne boken går oversiktlig og grundig gjennom selskapsrettens grunnregler.
I et moderne samfunn har ikke bare investorer og tradisjonelle aktører nytte av å forstå næringslivets organisasjonsformer. Den som skal starte eller lede næringsvirksomhet, må sette seg inn i de viktigste rettslige rammebetingelser.
Skattehensyn står ofte sentralt i valg av selskapsform, og forfatteren bruker sin brede skatterettslige bakgrunn til konsist å peke på de mest sentrale skattekonsekvenser.
Valg av selskapsform dekker aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter de store lovendringene i 2013, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, kommandittselskaper, indre selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, foreninger og enkeltpersonforetak.

Høilund Revisjon AS kan Aksjeselskap, Foreninger / stiftelser, Barnehage/private skoler, Samvirkeforetak,Merverdiavgiftskompensasjon,Verdsettelser,Skattefunn Kurstilbud. Skape tilbyr flere nyttige kurs til deg som ønsker å etablere egen bedrift. Nyetablering. Vi hjelper deg med valg av selskapsform, forkalkyler samt all nødvendig registrering i Brønnøysund. Rådgivning. Kontado gir konkrete råd som kan.

Bedriftskanalen presenterer en liste kan brukes ved utarbeidelse av forretningsplan, lånesøknad til bank, presentasjon av forretningsidé for samarbeidspartnere m.v. Et ansvarlig selskap (ANS) er en selskapsform hvor to eller flere eiere (samlet eller hver for seg), har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Din revisor er en uavhengig instans, som sikrer at brukere av et revidert regnskap får et korrekt bilde av selskapets økonomiske situasjon. Et regnskap med. Regnskap. Vi har lang erfaring med regnskap, og er meget godt oppdatert på nye regler og programmer som kan gjøre hverdagen enklere for deg. Det som nå kommer for. KL Regnskap Hitra har kontorer i Veksthuset i Fillan Sentrum og i Blått Kompetansesenter på Sistranda i Frøya Kommune. Selskapet har vokst kraftig de siste årene. Azets er den ledende leverandøren av tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Vi løser dine virksomhetskritiske oppgaver, slik at. Vogt Advokatfirma Espana S. L. Vogt Advokatfirma er et advokat firma som yter juridisk assistanse vedr. fast eiendom, skatt, arv, emigrasjon - immigrasjon til Spania.

2018 PDF/ePUB Last Ned E-Bøker - All rights reserved.